Specialist in Organisatie & Gedragsverandering

In een wereld vol emotie, gaat ‘t vandaag in ons vak vooral over getallen en data. En steeds minder over menselijke emoties en drijfveren. Best raar, want de beslissende factor tussen plannen en resultaat is gedrag en daarom draait het uiteindelijk maar om één ding: mensen. Libertijn gelooft dat als je de mens snapt, je echt mensen, teams en organisaties verder kan brengen. Libertijn helpt mensen en organisaties zichtbaar en aantoonbaar te veranderen.

ONZE WERKWIJZE

Één beeld zegt meer dan duizend woorden is een bekend spreekwoord. Met andere woorden, met een beeld wordt meer verteld dan geschreven woorden. Dit is ook de reden dat wij in onze coachingstrajecten gebruik maken van het principe van Visueel Denken.

Visueel denken is het denken en communiceren in plaatjes in plaats van woorden en tekst. In ons hoofd denken we automatisch al in ‘plaatjes’. Als je denkt aan de stad Parijs dan is het waarschijnlijk dat een beeld van de Eiffeltoren, de Notre Dame, de Franse vlag of iets anders typisch Frans/Parijs in je op komt. Visueel denken zit in onze natuurlijke aard, het is zelfs één van de basale functies van de hersenen. Ons zicht gebruikt bijvoorbeeld 75% van het verwerkingsvermogen voor alle zintuigen. Ter vergelijking, ons gehoor slechts 1,7%. Onderstaand een korte impressie van ”visuals” die wij inzetten.

Hoe werkt veranderen?

De lastigste persoon op de aarde ben jezelf. Waarom? Veel dingen die we in ons dagelijks leven telkens opnieuw doen, willen we eigenlijk niet. En veel dingen die we eigenlijk willen, doen we niet. Dit komt omdat gedrag de zwakke schakel is tussen plannen en resultaten. Van de mensen die aan het begin van het nieuwe jaar een start maken met een verandering in hun leven, blijkt na een halfjaar iets meer dan de helft te zijn teruggevallen in oude gewoontes. En na twee jaar blijkt nog slechts één op de vijf mensen vol te houden.

Hoe kan je dan effectief veranderen? Wij hebben wetenschappelijke inzichten op een slimme manier verwerkt in onze werkwijze. In ieder coachingstraject bewandelen wij het onderstaande pad. Wij lichten het graag toe in een persoonlijke gesprek.

Re-integratie diensten uwv

Met veel plezier, passie en oog voor de mens ondersteunen wij u bij de verschillende re-integratietrajecten van het UWV. Wij voeren de volgende re-integratietrajecten uit:

Wilt u meer informatie over de verschillende trajecten. Klik op één van de buttons.

Voorafgaand aan een WerkFit of Naar Werk traject kunt u bij ons ook modulaire re-integratiediensten volgen. In opdracht van het UWV bieden wij de volgende losse modules aan:

  • Participatie-interventie;
  • Bevorderen maatschappelijke deelname;
  • Praktijkassessment;
  • Begeleiding bij Scholing.


In een vrijblijvende kennismaking afspraak vertellen wij graag meer over onze werkwijze voor de verschillende re-integratietrajecten. Op deze wijze kunt u direct ervaren of er een klik is tussen u en Libertijn. Degene met wie u een kennismakingsgesprek heeft zal bij een klik ook degene zijn die u begeleidt.

Wilt u weten wat de klanten van ons manier van werken vinden, klik dan op de onderstaande knop.

Diensten bedrijven

Re-integratie

Libertijn verzorgt al jaren re-integratietrajecten voor diverse organisaties. Vaak gaat het om medewerkers die langere tijd niet actief zijn geweest en die willen terugkeren in het arbeidsproces. Soms gebeurt dit gefaseerd, vanwege hun gezondheidstoestand, soms is er begeleiding nodig als stressklachten, burn out of overspannenheid deel van het ziekteproces hebben uitgemaakt.

Het komt ook voor dat herstellende medewerkers niet meer op hun oude werkplek terug kunnen keren, omdat hun gezondheid dit niet toelaat of om organisatorische redenen. Libertijn helpt vast te stellen in welke activiteit, waar en op welk niveau de betrokkene optimaal tot zijn recht kan komen.

Coachen

Als uit analyses blijkt dat specifieke verbetering van competenties gewenst is, is coaching het aangewezen instrument. Door medewerkers te helpen met het ontwikkelen van effectief gedrag, ondersteunt Libertijn zowel de organisatie als de individuele medewerker bij het behalen van betere resultaten. Coaching leidt ertoe dat mensen zich – indringender dan via een training mogelijk is – verder kunnen bekwamen in specifiek gewenst gedrag.

Wanneer is individuele coaching nuttig?

Training

We hebben allemaal wel eens een poging gedaan om iets in ons gedrag te veranderen. Zowel zakelijk als privé. Denk bijvoorbeeld aan de goede voornemens met oud & nieuw. We nemen ons voor om gezonder te leven of minder hard te werken. Soms lukt het ons om dit nieuwe gedrag “vol te houden” terwijl wij op veel andere momenten na een tijd weer terugvallen in ons oude patroon. Wat maakt dat 80% faalt? Of positiever ingestoken: wat maakt dat 20% slaagt?

 

Assessment

Om de beste match te vinden tussen mens en arbeid zorgt Libertijn voor een duidelijk beeld van de sterkte-/zwaktebalans en de drijfveren van een individu. Hierdoor kunnen mensen en organisaties beter gebruik maken van hun kwaliteiten en kracht en gericht werken aan de te ontwikkelen punten.

Wanneer is een assessment nuttig?

Loopbaanadvies

Loopbaanadvies helpt mensen inzicht te verwerven in de plaats die arbeid in hun leven heeft. Wat zijn de motieven, waarden en beweegredenen bij een volgende stap in een loopbaan? Daarnaast helpt Libertijn organisaties bij het behalen van betere resultaten door medewerkers te ondersteunen bij het maximaal benutten van hun mogelijkheden.

Wanneer is loopbaanadvies nuttig?

Outplacement

Bij Libertijn betekent dit het begeleiden van werknemers naar een nieuwe plek op de arbeidsmarkt. Dat kan een nieuwe functie zijn bij dezelfde of een andere werkgever. Het kan ook inhouden dat de loopbaan als zelfstandig ondernemer wordt voortgezet. Uiteraard hechten wij aan een integere omgang met zowel de kandidaat als met de opdrachtgever.

 

Organisatieontwikkeling

Strategische keuzes als een herpositionering, een ingrijpende reorganisatie of de noodzaak om ‘meer met minder’ te doen, hebben altijd gevolgen voor het gedrag van medewerkers en leidinggevenden. Hun dagelijkse gedragspatronen voldoen niet zonder meer in de nieuwe situatie – terwijl juist zij de nieuwe strategische keuzes tot een succes moeten maken.

Organisaties dienen strategische keuzes daarom ook te vertalen naar mogelijke consequenties voor het feitelijk gedrag van mensen. Als gedragsinterventiespecialist helpt Libertijn managers en medewerkers bij het doorleven van (strategische) keuzes op gedragsniveau om zo te komen tot nieuw, gewenst gedrag en verwezenlijking van de ambities van de organisatie.

Libertijn weet als geen ander aan te sluiten bij wat er al goed gaat binnen de organisatie en ondersteunen onze klanten bij wat nog beter kan.

TEAM

drs. Evert Siebenga

Managing director

drs. Evelien Van Kollenburg

drs. Katja Kinkhorst

LLM Elaine Oldhoff

drs. Caroline van der Linden

KLANTEN

Libertijn werkt met trots voor ruim 40 organisaties binnen verschillende sectoren. Bekijk hier een greep uit onze klanten welke we helpen bij Organisatie en Gedragsverandering.

CONTACT

Direct antwoord op uw vraag? Neem contact met ons op: 030 - 691 0367