Assessment

Wanneer is een assessment nuttig?

In alle situaties waarin er een goed overzicht moet komen van de sterke en ontwikkelpunten van een persoon: wie is iemand, wat kan en wat wil diegene. Enkele voorbeelden:

Bij selectie:
Is deze persoon geschikt voor die functie? Hoe kunnen we hem/haar het beste ondersteunen?

Bij potentieelbeoordeling:
Deze medewerker kan meer, maar wat is een geschikte volgende functie en welk ontwikkelpad moet hij/zij daarvoor doorlopen? Of: Onze medewerker functioneert op onderdelen niet naar tevredenheid, wat is er aan de hand en wat kunnen we eraan doen?

Voor loopbaanontwikkeling:
Onze medewerker functioneert naar tevredenheid, maar is er nog verbetering mogelijk en wat kan op den duur een passende volgende stap in zijn/haar loopbaan zijn?

Onze werkzijze

Wij streven ernaar de personen die bij ons een assessment doen in staat te stellen te laten zien waar hun sterke kanten liggen. Uiteraard met een kritisch en realistisch oog voor hun ontwikkelpunten. De kandidaat ontvangt vooraf informatie om zich voor te bereiden. Zo nodig zal de adviseur gedurende de testdag feedback geven aan de kandidaat. Na afloop van het onderzoek bespreekt de adviseur de resultaten met de kandidaat. Deze heeft dan de gelegenheid opmerkingen te maken of vragen te stellen. Pas nadat de kandidaat daartoe toestemming heeft verleend, zullen de resultaten aan anderen (meestal de opdrachtgever) worden gerapporteerd.

Van LBO- tot universitair niveau

De toe te passen programma’s stemmen we af op het gewenste niveau. We zetten hiervoor verschillende instrumenten in: interviews, persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentests, simulaties, teamrollenonderzoek, 360°-feedback en gerichte vragenlijsten, zoals bijvoorbeeld een klachtenvragenlijst bij re-integratie. De keuze van de onderdelen wordt gemaakt op basis van een grondige analyse van de achterliggende vraag tijdens de intake. Bij methoden vindt u uitvoerige informatie over materialen en methoden die wij bij onze onderzoeken toepassen.

Tijdsverloop

Wij hechten aan een flexibele en vlotte werkwijze. Meestal is het dan ook mogelijk een assessment binnen één tot twee weken in te plannen. Mondelinge rapportage kan op de testdag zelf plaatsvinden, het schriftelijk rapport volgt binnen enkele werkdagen. Rapportage aan de opdrachtgever vindt slechts plaats na toestemming van de kandidaat.

Locatie

Doorgaans zal dit het kantoor van Libertijn in Utrecht zijn. Indien gewenst kunnen we assessments ook op locatie afnemen.

Assessment aanvragen

Heeft u interesse in een assessment of wilt u meer informatie ontvangen. Laat ons dit weten, via het onderstaande contactformulier kunt dit aangeven. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Direct antwoord op uw vraag? Neem contact met ons op: 030 – 691 0367