Coachen

Wanneer is individuele coaching nuttig?

Bij vragen over effectiviteit:
Ga ik wel op een effectieve manier met mijn medewerkers om en hoe kan ik dat verbeteren? Mijn medewerker functioneert op onderdelen niet goed, wat is er aan de hand en hoe kan hij/zij dit verbeteren?

Bij fysieke klachten:
Mijn medewerker heeft RSI-klachten, hoe leert hij/zij hiermee omgaan zodat hij/zij niet uitvalt?

Bij psychische klachten:
Mijn medewerker is herstellende van een depressie/burnout en heeft wat extra ondersteuning nodig. Hierbij is Libertijn nooit een behandelaar of therapeut, maar sluiten we nauw aan bij de situatie om de weg naar een optimale leef- en werkbalans te vinden.

Als sparring-partner:
Ik heb een solitaire functie en daardoor behoefte om van gedachten te wisselen met iemand op niveau, kan dat?

Bij stressklachten:
Mijn medewerker heeft veel last van stress gerelateerde klachten, hoe kan hij/zij hier beter mee leren omgaan?

Bij re-integratie:
Mijn medewerker had een burnout en wil nu re-integreren. Hoe zorgt hij/zij ervoor dat hij/zij zijn/haar energiebalans in evenwicht houd?

Bij communicatieproblemen:
Ik merk dat mijn medewerker op sommige mensen ineffectief reageert, wat de relatie niet bevordert. Hoe komt dat en hoe kan hij/zij dat veranderen?

Bij verliesverwerking:
Mijn medewerker gaat zijn/haar baan verliezen en heeft het hier erg moeilijk mee. Hoe kan hij/zij hier mee leren omgaan?

Onze werkwijze

Vooraf vindt altijd een intake plaats, zowel met de opdrachtgever als met de persoon in kwestie, om concrete doelen te formuleren en die op elkaar af te stemmen. Zo nodig vindt er ook een gesprek op de werkvloer plaats, bijvoorbeeld met de direct leidinggevende. Libertijn beschikt over diverse coaches, voor het merendeel met managementervaring, zodat gezocht kan worden naar de best passende combinatie. Een vertrouwensrelatie is immers essentieel.

De coach zal via het gedrag van de cliënt trachten diens onderliggende gedachten en gevoelens in beeld te krijgen en in kaart te brengen. Hij/zij zal hem/haar vervolgens stimuleren tot reflectie en het trekken van conclusies. De coach zal daarnaast gebruik maken van opdrachten om de cliënt aan te sporen tot inzicht in de eigen beweegredenen en hem/haar aan te moedigen tot nieuw gedrag om de doelen te bereiken.

Tijdsverloop

De duur van coaching is afhankelijk van de specifieke vraag. Door een resultaatgerichte aanpak kan vaak met kortdurende trajecten van vijf tot tien gesprekken worden volstaan. Deze kunnen zich uitstrekken over een periode van enkele maanden tot anderhalf of zelfs twee jaar.

Locatie

Coaching vindt veelal plaats op een kantoor van Libertijn om de nodige distantie tot de werkplek te creëren. Dit vergemakkelijkt de reflectie, wat meestal beter is. In individuele gevallen kan ook op een andere locatie worden gewerkt. Wanneer face-to-face contact door omstandigheden lastig blijkt, is e-coaching een optie.

E-coaching

Dit is een normale coaching, maar dan op afstand. Wanneer uw medewerker door (tijdelijk) verblijf in het buitenland of zeer drukke werkzaamheden verhinderd bent om een face-to-face gesprek te voeren met de coach, kan hiervan gebruikt gemaakt worden. De contacten vinden plaats per mail, per telefoon, of per skype zodat de coach – weliswaar op afstand – toch beschikbaar is als ‘sparringpartner’.

Coaching aanvragen

Heeft u interesse in coaching of wilt u meer informatie ontvangen. Laat ons dit weten, via het onderstaande contactformulier kunt dit aangeven. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Direct antwoord op uw vraag? Neem contact met ons op: 030 – 691 0367