Werkfit trajecten

WerkFit Trajecten

Een WerkFit traject van het UWV bestaat uit 3 onderdelen, die samen bijdragen aan een effectieve re-integratie. De onderdelen zijn:

  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;
  • In beeld brengen arbeidsmarktpositie;
  • Versterken van werknemersvaardigheden.

Onderstaand wordt onze werkwijze per onderdeel nader toegelicht.

Verbeteren persoonlijke effectiviteit

De volgende stappen worden doorlopen om de gewenste doelen te bereiken:

  • Wat kan ik; wat zijn mijn kwaliteiten? Ieder mens heeft een eigen set kwaliteiten die uniek zijn. Deze kwaliteiten kunnen in de loop van het leven ontwikkeld worden. Wij gaan opzoek naar jouw unieke kernkwaliteiten. Welke kwaliteiten worden ingezet om het (persoonlijk) doel te bereiken en welke successen leveren deze kwaliteiten op?
  • Wat zijn mijn valkuilen? Vervormde kwaliteiten (=valkuil) zijn van oorsprong goede kwaliteiten alleen zijn deze overdreven ontwikkeld waardoor ze vaak een negatief effect hebben op het gedrag/functioneren en dus ook op de omgeving. Wij achterhalen waar je nu precies tegen aanloopt, in welke specifieke situaties en wat je kunt doen om dat te voorkomen.
  • Wat belemmert mij? Het kan zijn dat we erachter komen dat bepaalde denkpatronen of belemmerende overtuigingen jou weerhouden van, of belemmeren in, het behalen van een vastgesteld doel of bepaald gewenst gedrag. Door een hoger bewustzijn over belemmerende overtuigingen (en het daarmee gepaarde ongunstig gedrag) creëren we behulpzame overtuigingen die het ongunstige gedag kunnen beïnvloeden.
  • Op basis van de kernkwaliteiten, vervormingen en belemmerende overtuigingen wordt een (terugvalpreventie)plan opgesteld. Wij leggen hierin de nadruk op ervaringsgericht leren. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat je kunt doen om gedrag blijvend te veranderen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen die zelf kiezen wat zij willen ontwikkelen een veel sterkere motivatie hebben om te veranderen dan wanneer het door een ander wordt opgelegd. Het helpt verder enorm om gedrag op te knippen in kleine, haalbare stappen. Zo is de verandering overzichtelijk en kun je ook tussentijdse successen vieren. Die successen vieren wij regelmatig, zodat je vooruitgang voelbaar wordt.

 

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen en werknemersvaardigheden versterken

Er wordt ondersteuning geboden bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Met name in het zaken concreet te maken en ook beter te weten wat en waar te zoeken naar passend werk. De volgende onderdelen worden behandeld:

  • Wat vind ik belangrijk, wat zijn mijn (werk)waarden en waar liggen mijn interessegebieden? We achterhalen datgene wat jou drijft, wat je waarden zijn, wat energie geeft, wat inspireert en waar je interessegebied(en) lig(t)(gen).
  • Wat wil ik doen? Het omzetten van kwaliteiten in activiteiten. Hoe wil je jouw kwaliteiten gaan inzetten, welke activiteiten wil je terugzien in je werk? Wanneer zit jij in een flow enin wat voor soort werkomgeving kom jij het beste tot je recht? En welke voorwaarden c.q. omstandigheden heb je nodig om succesvol te zijn?
  • Wat is mijn bestemming? De uiteindelijke (loopbaan) doel/wens. En hoe kom je daar? Wat kan de volgende stap en/of verdere route zijn in jouw loopbaan? En wat is daarvoor nodig? Dit wordt vastgelegd in een Persoonlijk Actieplan waarin de volgende stap wordt uitgestippeld.

De bovengenoemde onderdelen worden in kaart gebracht middels een kaartenspel. Per thema is er een kaartenset die in een persoonlijk gesprek behandeld wordt via onze eigen methodiek. Aan het einde van een gesprek liggen de relevante kaarten per thema voor je neus. Er is bewust gekozen voor deze methodiek, zodat het voor jou helder en transparant is hoe de uiteindelijke keuze tot stand is gekomen.

Werknemersvaardigheden versterken

De volgende stap is eventueel het vinden van een vrijwilligers-/ stage-/werkervaringsplek die in het verlengde ligt van de geformuleerde loopbaanbestemming. Dit vergroot de kans op betaald werk in die richting en tegelijkertijd kun je werken aan het vergroten van je belastbaarheid. Wij ondersteunen in het vinden van vrijwilligerswerk, stage/werkervaringsplek doordat wij uw netwerk, ons netwerk en het vrijwilligerswerknetwerk samen in kaart brengen.

WerkFit Traject aanvragen

Heeft u interesse in WerkFit Trajecten of wilt u meer informatie ontvangen. Laat ons dit weten, via het onderstaande contactformulier kunt dit aangeven. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Direct antwoord op uw vraag? Neem contact met ons op: 030 – 691 0367